Farliga Tankar

Fria funderingar utan politisk korrekthet

Sverigedemokrat mördar invandrarpensionär i Landskrona

leave a comment »

En Sverigedemokrat parkerade sin bil på en handikappsruta utanför en butik i Landskrona. Efter ett par minuter anlände ett pensionärspar med rötterna i Mellanöstern till parkeringen varpå en dispyt uppstod. Uppgifterna går isär om vad som hände, men det förefaller som om invadrarparet tutade på Sverigedemokraten för att denne blockerade handikappsplatsen med sin bil. Den manlige pensionären ska så ha sagt något i stil med: ”-Ni jävla svenskar visar ingen respekt!” Uttalandet föranledde den unge Sverigedemokraten att knuffa alternativt slå den gamle mannen. I tumultet som uppstod gick den gamla damen in och försökte försvara sin man, men fick själv mottaga ett antal slag och föll så i backen och skadades svårt. Två dagar senare avlider den gamla invandrarkvinnan.

Den samlade journalistkåren i Sverige manar nu till lugn och besinning och menar att den unge Sverigedemokraten enbart gjort sig skyldig till något som beskrivs som ”en olycka”. Förklaringen till den unge Sverigedemokratens beteende förklaras med ett utanförskap som bottnar i arbetslöshet och dåliga boendeformer. Hans avsikt var aldrig att mörda någon och heller aldrig att smita från platsen. Förörvaren är egentligen ett offer för ett samhälle som visar sina svagheter, ett samhälle som måste satsa resurser på den svenska befolkningen för att komma tillrätta med de problem som uppstår.

Den våg av hat som invandrarföreningar visar mot Sverigedemokrater i samtliga sociala medier fördöms kraftigt av tidningarnas redaktioner som menar att det är ”osmakligt” och ”vidrigt” att invandrarna försöker dra fördel av situationen och plocka billiga politiska poäng. En manifestation mot våld är utlyst i Landskrona nästa lördag, då bland annat representanter för Sverigedemokraterna kommer att hålla tal. Alla uppmanas att komma dit och visa sitt avståndstagande, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Eller?

Written by farligatankar

6 april, 2010 at 15:19

Befolkningsexperter: Ena dagen si – andra dagen så…

with 4 comments

Dagens Nyheter publicerade den 14 mars 2010 en artikel om världens befolkning, kallad ”Med dagens födelsetal är vi snart 134.000 miljarder”. Artikeln bygger på en matematisk beräkning om hur många människor som kommer att bebo planeten år 2300. Men det är inte det som är det intressanta i artikeln, utan en helt annan deatlj. Så här skriver artikelförfattarna:

Befolkningsexperter: De rika ländernas folkvalda måste sätta upp mål om att befolkningen ska minska. Nativiteten måste sjunka och de äldre bli fler. Om vi vill undvika konflikter om krympande naturresurser måste befolkningstillväxten, även i industrivärlden, begränsas. Opåverkade delar av Afrika och Amazonas måste snart tas i anspråk. Sedan finns få produktiva områden kvar på jorden. Inför en betydande befolkningsminskning krävs det att vi organiserar våra samhällen för en ökad andel äldre människor. Diskussionen borde nu handla om hur vi på ett demokratiskt sätt kan genomföra reformer så att människor på frivillig väg väljer att skaffa så få barn som möjligt, skriver Cecilia Boldemann, Magnus Henreksson, Stig-Olof Holm och John Tempel.

Under flera år har vi fått höra att Sveriges stora problem är demografiskt betingat, att befolkningen inte ökar. Svenskar föder för få barn och därför måste vi ha en omfattande invandring. Svenskarna föder för få barn betyder ju i praktiken att vi kommer att försvinna som folk, och därför har våra politker och journalister valt att etablera föreställningen att vi inte kommer att överleva såvida vi inte importerar folk från främmande länder. Med en åldrande befolkning så kommer vi i framtiden att ha en gammal befolkning som inte kan försörjas och därmed måste vi ha människor som arbetar för den åldrande befolkningens pensioner.

Men vad betyder egentligen meningen ”De rika ländernas folkvalda måste sätta upp mål om att befolkningen ska minska”? Jo, raka motsatsen naturligtvis. Vi måste helt enkelt minska befolkningen – inte öka.  Och i nästa mening står det ”Nativiteten måste sjunka och de äldre bli fler”. Jaha, och hur gör vi det? Genom en fortsatt hög invandring? Och döma av meningen ”Om vi vill undvika konflikter om krympande naturresurser måste befolkningstillväxten, även i industrivärlden, begränsas” så gäller detta alltså i hela i-världen, eller? Hela första stycket i artikeln är i själva verket raka motsatsen till vad vi har fått höra under flera år. Men om vi nu ska lyssnapå dessa demografiska experter – exakt hur ska vi då gå tillväga? Ska vi ha en fortsatt hög invandring av folkgrupper som föder närmare det dubbla antalet barn, jämfört med Sveriges urbefolkning – svenskarna?

Vi avslutar det här inlägget med ett citat till från artikeln: ” Inför en betydande befolkningsminskning krävs det att vi organiserar våra samhällen för en ökad andel äldre människor”. Jag väntar med spänning på att få se exakt hur detta ska gå till.

Written by farligatankar

15 mars, 2010 at 13:34

Publicerat i Media

Vilket folk står näst på tur?

with 2 comments

Dagens Nyheter skriver den 6 februari 2010 om Boa Sr, den sista medlemmen av en unik stam som bebott ögruppen Andamanerna i 65.000. Av artikeln framgår att Boa Sr tog sitt folks språk och minnen med sig i graven.

När det handlar om andra folk och andra kulturer så droppar det gärna ett par krokodiltårar ner från kinden på de politiskt korrekta jounalister som skriver om den minskade etniska mångfalden. Jag delar jounalisten Clas Svahns uppfattning – om det nu är så att verderbörande verkligen tycker detta är en tråkig utveckling – att detta folks försvinnande är ett tapp. Varje folk som försvinner gör att den etniska mångfalden i världen minskar, sett ur ett antirasistiskt perspektiv. Om tigern försvinner så finns förvisso andra kattdjur kvar, men tigern kommer ändå att vara borta för all framtid. Det finns andra björnar än isbjörnen, men jag tycker ändå att isbjörnen ska få finnas kvar – för mångfaldens skull.

Men, när det kommer till etnisk mångfald så brukar det vara svårare för de politiskt korrekta att vara konsekventa i sitt beteende. Urbefolkningar, små stammar, lokalfolk och vissa utvalda minoriteter – det går bra att bevara. Däremot verkar det inte finnas någonting värt att bevara om det handlar om svenskar, tyskar, fransmän, italienare, holländare eller finnar. Dessa urbefolkningar som har bebott Europa i generationer och tusentals år har inte samma status hos mångkulturkramarna, dessa rasister som tydligt gör skillnad på olika människor. Vissa folk och kulturer är värda att bevara – andra inte. Hur var det med etnisk särbehandling, var det inte det som var en av definitionerna av ordet ”rasism”?

Och: Får jag prata om mitt folk på samma sätt? Vad kommer det få för rubriker när svenskar dör ut och tar det svenska folkets språk och minnen med sig i graven?

Written by farligatankar

9 februari, 2010 at 13:24

Får jag sjunga ”nigger”?

with 2 comments

Västerbottens Folkblads hemsida rasar en debatt om användandet av ordet ”neger”. En person har blivit knuffad i en kö och då vänt sig om och titulerat en person med ordet ”neger”.  Detta resulterade i dagsböter då ordet ”neger” anses som nedsättande och kränkande. Det utlöste en debatt på VK:s hemsida som i skrivande stund har 158 kommentarer.

I vår omgivning har vi ett brett utbud av mediala företelser som påverkar vårt dagliga beteende och vårt sätt att uttrycka oss. I vissa kulturer såsom rap-kulturen är det vedertaget att använda sig av vissa begrepp och ett visst sätt att uttrycka sig. Det är mycket vanligt att ord som ”nigger” används inom rap-musiken, utan att väktarna från det politiskt korrekta etablisemanget ragerar. I filmer ser vi samma sak; skådespelare titulerar varandra regelbundet med ”nigger”. Är det då rimligt att anta att ungdomer i Sverige påverkas av ordvalen i musik och filmer? Om de artister dom lyssnar på använder sig av dessa termer, varför är det då inte accepterat att ungdomarna gör likadant? Om en svensk 19-åring som lyssnat på rapmusik i flera år använder exakt samma ordval som de artister han lyssnar på, och har betalat pengar för att stödja via inköp av CD-plattor, kan man verkligen skuldbelägga denne för att han/hon talar som han har blivit upplärd. Och vems är skulden?

Ordet neger härstammar från latinets niger (mask.) / nigra (fem.) och beskriver färgen svart. Vikingarna beskrev nordafrika som Blåland då det inte fanns en tydlig distinktion mellan svart och blå i de fornnordiska språken. Vad är korrekt ordval: Han är svart. Han är neger. Han är en neger. Han är färgad. Han är afrikan. Han är negroid. Han är en blåländare.

Får man kalla en svensk för ”svenne”? Får man kalla en svensk kvinna för ”svennehora”? Får man kalla en människa för ”nigger”? Får två svarta människor kalla varandra för ”nigger”? Får en svensk 19-åring sjunga en rap-text, högt och tydligt i en offentlig miljö, där ordet ”nigger” används? Om jag kopierar av texten från en rap-musiker som använder ordet ”nigger” och delar ut det till människor i min omgivning, kan jag bli bötfälld då?

Written by farligatankar

7 januari, 2010 at 11:49

Segregation är positivt, eller Etnopluralism erkänns av alla.

with 3 comments

En rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle sammanställd av docent Oskar Nordström Skans och professor Olof Åslund, båda verksamma vid IFAU och Uppsala Universitet, fastslår att segregation är positivt. Rapporten går tvärt emot vad experter på området har stått och sagt under flera år, nämligen att segregationen är negativ och att den måsta brytas. Kunnigt folk på området har talat om ”utanförskap” som ska ha sina orsaker i segregationen som i sin tur – naturligtvis – har sina orsaker i den ”strukturella rasismen” och den har lika självklart sina orsaker i den rasistiska svensken. Men svensken finns å andra sidan inte, för ”vem är svensk”? Alla som kommer till Sverige blir automatiskt svenskar, vilket rimligtvis borde betyda att de anses vara orsaken till rasismen – alltså svenskarna – i själva verket är invandrare.

Förutom det faktum att författarna av rapporten konstaterar att segregation är något positivt så reagerade jag över ett ordval jag inte sett på länge:

Forskningen pekar tydligt på att människor generellt föredrar att bilda familj med personer tillhörande samma ras eller etniska grupp som de själva, vilket kan förklara de mycket kraftiga sorteringsmönster vi ser i de svenska storstäderna.”

Ordet ras är så känsloladdat och så politiskt inkorrekt att ingen vågar ta det i sin mun, i alla fall inte inför obekanta. Det här är synnerligen vanligt i Sverige, som har drabbats hårt av Franfurtskolans terminologi. Men finns det då raser eller finns det inte raser? Har de politiskt korrekta företrädarna rätt i sitt påstående om att inga människoraser existerar och att alla är av samma ras? Vi läser innantill på FN:s Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna:

Article 2.

  • Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Om vi nu tänker oss att alla dessa raser, etniciteter, folkgrupper, folk och kulturer ska erkännas samma och lika rättigheter – finns det då någon praktiskt tillämpbar idelogisk inriktning som faktiskt erkänner dessa rättigheter? Finns det någon rättsfilosofi som erkänner alla folks lika och samma rättigheter? Ja, Etnopluralismen. Och vilka är det då som erkänner Etnopluralismen? Socialdemokraterna? Vänstern? Folkpartiet? Kristdemokraterna? Nej, det är bara Nationaldemokraterna som erkänner Etnopluralismen. Vi har alltså företrädare i Riksdagen som erkänner andra folk i världen rättigheter som dom inte vill erkänna svenskarna, såvida dessa svenskar inte utgörs av människor som själva kallar sig kurder, syrianer, turkar, somalier etc etc. Om dessa svenskar kallar sig kurder, då erkänner våra folkvalda dem rättigheter.

I Aftonbladet den 24 april 2003 publicerades en debattartikel av den kurdiske debattören Kurdo Baksi. Vi läser innantill vad han skriver:

Utnyttja det nya läget i Irak: låt en folkomröstning i de norra provinserna avgöra om kurderna vill ha självständighet så att världens folkrikaste nation utan land kan få ett hem, skriver författaren Kurdo Baksi.”

Vad är det egentligen Baksi skriver? Han vill att kurderna ska få självständighet så att ”världens folkrikaste nation utan land kan få ett hem”. Baksi talar alltså om kurderna som sitt eget folk. Han vill ha ett eget land, en provins, en region, ett autonomt område. Han vill helt enkelt ha Etnopluralism så att kurderna har någonstans att ta vägen, där dom kan bevara sitt folk och odla sin kultur. Det är en väldigt bra tanke eftersom det i så fall skulle vara en garant för kurderna att finnas kvar även i framtiden, vilket förstås är det Baksi vill. Men vilket parti är det då som för hans talan i det han säger? Socialdemokraterna? Vänstern? Folkpartiet? Kristdemokraterna? Nej, det är Nationaldemokraterna som för Baksis talan. Men Nationaldemokraterna anses vara ”främlingsfientliga” så Baksi får nöja sig med att företräda partier som aldrig kommer att erkänna alla folk samma och lika rättigheter. Socialdemokraterna, Vänstern, Folkpartiet, Kristdemokraterna och alla andra partier i Riksdagen samt hela etablisemanget vill nämligen integrera kurderna i det svenska samhället, vilket kommer att leda till att kurderna som folk inom två-tre generationer kommer att försvinna. Grattis, Herr Baksi! Ett väldigt bra val. Väldigt…

Written by farligatankar

10 december, 2009 at 21:14

Våldtäkter – blir det bättre om vi låtsas som ingenting?

with 4 comments

I en artikel i den brittiska tidningen The Independent från 21 juni 2009 redovisar Sorious Samura statistik från ett antal polisdistrikt: ”We approached the Crown Prosecution Service, the Association of Chief Police Officers, all 50 police forces, crown courts, barristers and rape referral centres to try to establish the numbers.” […] ”In 2008 alone, they received reports of 85 gang rapes. Using the Met’s definition of gang rape – those involving three or more perpetrators – we began to look at the number of convictions. We tracked down 29 cases, from January 2006 to March 2009, in which a total of 92 young people were convicted of involvement in gang rape

Med tanke på den etniska sammansättningen i Storbritannien är det svårt att inte höja på ögonbrynen över resultatet: ”One fact stood out. Of those convicted, 66 were black or mixed race, 13 were white and the remainder were from other countries including Afghanistan, Iraq and Libya.

Den vita befolkningen är en majoritet i Storbritannien och borde då rimligtvis stå för en proportionellt större del av dessa fall, men är så är det alltså inte.  Är då det här unikt för Storbritannien? Vi tittar på en rapport från Department of Justice document Criminal Victimization in the United States. Rapporten är från 2005. På sidan 30 (table 42)  kan vi utläsa (Jag använder mig här av David Dukes formuleringar): 

 ”In Table 42, entitled “Personal crimes of violence, 2005, percent distribution of single-offender victimizations, based on race of victims, by type of crime and perceived race of offender,” we learn that there were 111,490 white victims and 36,620 black victims of rape or sexual assault in 2005. (The number of rapes is not distinguished from those of sexual assaults; it is maddening that sexual assault, an ill-defined category that covers various types of criminal acts ranging from penetration to inappropriate touching, is conflated with the more specific crime of rape.) In the 111,490 cases in which the victim of rape or sexual assault was white, 44.5 percent of the offenders were white, and 33.6 percent of the offenders were black. In the 36,620 cases in which the victim of rape or sexual assault was black, 100 percent of the offenders were black, and 0.0 percent of the offenders were white. The table explains that 0.0 percent means that there were under 10 incidents nationally

samt:

In the United States in 2005, 37,460 white females were sexually assaulted or raped by a black man, while between zero and ten black females were sexually assaulted or raped by a white man.

What this means is that every day in the United States, over one hundred white women are raped or sexually assaulted by a black man

Vågar vi ens tänka på hur det ser ut i Sverige idag? Vågar vi tänka på hur det kommer att se ut i Sverige om ett antal år? Är det en medborgerlig rättighet att få veta hur utvecklingen kommer att se ut? Är det ens någon som bryr sig om offren…?

Written by farligatankar

17 november, 2009 at 16:18

Publicerat i Brott

Vad sägs om demokrati?

leave a comment »

Jag tänkte en farlig tanke idag: Tänk om all information vi fick via våra dagliga nyhetskanaler skulle vara ofiltrerade och enbart innehålla rena sanningar?

Tanken är hårresande, för det skulle betyda att alla medborgare helt plötsligt skulle myndighetsförklaras och ges möjligheten att själva avgöra vad dom skulle tycka och därmed även få ett korrekt underlag för sina demokratiska beslut. Jag menar: Händelse A inträffar, och istället för att skriva i tidningarna att det var händelse B som hände så står det faktiskt att det var A som faktiskt hände – alltså en sanning.  Och det här avsett vad journalisten har för politisk värdering.

I längden skulle det betyda att vi skulle vara på väg mot faktisk demokrati då alla beslut vi tar idag är präglade av det informationsflöde vi matas med varje dag, och eftersom det informationsflödet är allt ifrån felaktigt till grovt förfalskat så är den demokrati vi tror vi lever i egentligen bara en kuliss, en illusion. Vi tror att det som står i tidningen idag är en absolut och äkta sanning och har därmed detta som vår utgångspunkt i våra vardagliga samtal och då papperslappen ska läggas i en låda vart 4:e år.

Men, jag är väl naiv som tror att vi skulle kunna införa demokrati här i landet. Jag menar, hur skulle det se ut? Myndighetsförklara varenda medborgare? Nej, det är knappast en realistisk tanke. Tyvärr.

 http://www.nordisk.nu

Written by farligatankar

16 november, 2009 at 22:52

Publicerat i Uncategorized