Farliga Tankar

Fria funderingar utan politisk korrekthet

Archive for the ‘Nationalism’ Category

Vad är nazism?

with 3 comments

Det förekommer på olika forum, bloggar och oberoende nyhetsportaler en del inlägg om att både det ena och det andra är nazism eller att en person eller organisation är nazistisk. Ganska vanliga är dessa kommentarer på Fria Tider, en av de bättre oberoende nyhetstjänsterna vi har just nu. Men vad är egentligen nazism, vad betyder ordet och finns det några kända nazister i historien. Låt oss gräva lite.

Ordet nazist är en sammandragning av orden National och Socialist. På tyska skrivs det Nationalsozialismus, med samma betydelse. Det rör sig alltså om två ord, sammansatta till ett. Vi har dels ordet National, av latinets natio, som betyder född av eller födelse. Vi har dessutom ordet socialism, som är en politisk -ism som vi på den klassiska höger-vänster-skalan placerar till vänster. Nationalencyklopedin använder meningen Egentligen avser begreppet nation inte stater utan ‘folk’, dvs. människor som knyts samman av en gemensam identitet om ordet nation. En nazist är alltså en person med politisk orientering som förespråkar socialism och nationalism, alltså en Nationell Socialist. För det egna folket som man tillhör och är en del av – Nationalism – förspråkar man en stat med en socialistisk ordning – Socialism. Inga konstigheter.

Någon känd nationell socialist i historien, finns det? Naturligtvis. Men istället för att teckna ett porträtt över en känd österrikare som slutade sina dagar i Berlin 1945 kan vi backa klockan nästan 100 år och landa i 1800-talets mitt. Där hittar vi paradoxalt nog ännu en person i centraleuropa, en viss Moses Hess. Denna något okända person har varit mycket mer betydelsefull än vi kan ana eftersom han betraktas som sionismens fader och grundare. Hess ligger begraven i sionismens mål, staten Israel. Om vi nu går till en judisk källa kan vi se att uppslagverket Jewish Encyclopedia har en del intressant att förtälja om Hess:

Jewish socialist and nationalist; born at Bonn June 21, 1812; died in Paris April 6, 1875; buried in the Jewish cemetery at Cologne.
 
Vi repeterar de första orden från Jewish Encyclopedias artikel om Moses Hess: Jewish socialist and nationalist. Med andra ord uppfyller sionismens fader de två grundläggande kriterierna för att kallas nazist. Hess var nämligen nationalist och socialist. Hess mest kända verk, Rom och Jerusalem, präglas av just denna kombination av nationalism och socialism. Hess var för övrigt god vän med Karl Marx och spelade en inte obetydlig roll i formuleringen av Det Kommunistiska Manifestet. Men kommunismen var inte avsedd för det egna folket, enligt Hess. Istället skulle det framtida judiska hemlandet byggas med nationalism och socialism – nationalsocialism. Hess bgravdes i den tyska staden Köln, men flyttades 1961 till Israel. Idag vilar sionismens grundare i israeliska Kfar Hess, en stad uppkallad efter den betydande nationalsocialisten.

Written by farligatankar

6 december, 2010 at 22:46

Publicerat i Historia, Nationalism, Socialism