Farliga Tankar

Fria funderingar utan politisk korrekthet

Archive for the ‘Historia’ Category

Finns det ett etnopluralistiskt alternativ i valet 2014?

with 2 comments

Jag som bloggar under namnet Farliga Tankar gör ingen hemlighet av att jag har en etnopluralistisk världsåskådning. Konflikter folkgrupper emellan är ständigt närvarande och har så varit under historiens gång. De verkar ständigt vara närvarande och har orsakat lidande så långt vi kan gräva fram arkeologiska resultat och läsa i de källor som finns att tillgå. Så fort två eller flera etniska grupper ska försöka dela på ett geografiskt utrymme så uppstår någon form av konflikt som ibland har dödlig utgång. Det här är ett gissel som vi borde ha lärt av. Ändå upprepar vi samma misstag om och om igen.

Det är förstås naivt att tro att ett etniskt homogent samhälle skulle innebära paradiset. Alla samhällen har sina problem och kriminaliteten lär vi knappast bli av med bara för att vi implementerar en filosofi i samhället. Japan som relativt sett är ganska etniskt homogent har naturligtvis sina problem. Men av vilken anledning ska vi lägga till fler problem till de vi redan har? Kan man resonera så här, när man är skadad och bär på någon besvärlig åkomma: –Äsch, jag har redan brutit benet, slagit ut ett par tänder och lider av migrän. Jag har sedan tidigare högt blodtryck, psoriasis, ledvärk och två kapade fingrar från en tidigare arbetsplatsolycka. Det gör mig inget om jag drabbas av lungcancer också! Jag har svårt att tro att en människa skulle resonera så.

Etnopluralismen handlar inte främst om att tvinga isär människor. Det handlar om alla etniska gruppers rätt att existera på samma och lika villkor. Alla etniska grupper vill existera och bara få vara det dom är. Det bevisas av alla organisationer grundade av diverse folkgrupper, både här i Sverige och internationellt. Och praktiskt taget samtliga pekar ut ett geografiskt område de anser hör ihop med det egna folket, där folkets historia, tradition och identitet har sina rötter. Det här är inget konstigt eller anmärkningsvärt utan helt naturligt och självklart. Det kan handla om ett folk inne i en tropisk djungel som hävdar sin rätt att existera och deras anspråk på landområdet de bor i, det kan handla om ett folk i det innersta av Asien bara vill leva och bo ifred, utan ingrepp från andra folk som kommer för att förändra deras tillvaro. Om man bara erkänner alla människors lika rätt och låter alla dessa folk vara det dom är så har vi en bra grund för ömsesidig respekt, folkgrupper emellan. Etnopluralismens kärna, helt enkelt.

Tyvärr får jag konstatera att något parlamentariskt alternativ med etnopluralistisk värdegrund inför valet 2014 inte kommer att existera. Det har funnits ett parti som hade goda chanser att bli något bra, ett parti som har haft representation i flera kommuner, men som alltmer är en skugga av sitt forna jag. Men tyvärr är det fullständigt dött i partiet. Det postas i snitt en nyhet i månaden, i bästa fall. Men totalt sett är det ett parti som har börjat föra en alltmer anonym tillvaro och som verkar lösas upp av totalt ointresse.

Vi kan jämföra med två andra partier som är illa omtyckta: Sverigedemokraterna och Svenskarnas parti. SD är ständigt närvarande i den politiska debatten. De har representation i nästan hela landet och är mycket aktiva. Det har fört partiet ända in i riksdagen där de nu kan lyfta viktiga frågor till allmänhetens frukostbord. Det andra partiet är Svenskarnas parti, som man kanske kan kalla för Hard Core-nationalism. Svenskarnas parti, förkortat SvP, verkar inte ligga på latsidan. Det är ständiga aktiviteter med flygblad, demonstrationer, medborgarförslag, föreläsningar, gatuaktivitet, medlemsvärvningar och mycket annat.

Varken SD eller SvP är mitt personliga förstaval då jag har en något annan uppfattning om det politiska innehållet och visionen inför framtiden. Jag tycker helt enkelt att det är den etnopluralistiska världsåskådningen som saknas, en världsåskådning som kan lösa knutarna folkgrupper emellan och skapa långvarig fred. Men då det drar ihop sig inför val i september 2014 kommer jag ställas inför ett besvärligt ultimatum: Ska jag rösta på ett parti som knappt andas eller ska jag låta min röst gå dit det kan göra någon nytta? Det avgörs sannolikt på valdagen och i vallokalen. Det enda jag vet är att det finns ett parti som är i desperat behov av en respirator.

Written by farligatankar

20 mars, 2012 at 16:17

Vad är nazism?

with 3 comments

Det förekommer på olika forum, bloggar och oberoende nyhetsportaler en del inlägg om att både det ena och det andra är nazism eller att en person eller organisation är nazistisk. Ganska vanliga är dessa kommentarer på Fria Tider, en av de bättre oberoende nyhetstjänsterna vi har just nu. Men vad är egentligen nazism, vad betyder ordet och finns det några kända nazister i historien. Låt oss gräva lite.

Ordet nazist är en sammandragning av orden National och Socialist. På tyska skrivs det Nationalsozialismus, med samma betydelse. Det rör sig alltså om två ord, sammansatta till ett. Vi har dels ordet National, av latinets natio, som betyder född av eller födelse. Vi har dessutom ordet socialism, som är en politisk -ism som vi på den klassiska höger-vänster-skalan placerar till vänster. Nationalencyklopedin använder meningen Egentligen avser begreppet nation inte stater utan ‘folk’, dvs. människor som knyts samman av en gemensam identitet om ordet nation. En nazist är alltså en person med politisk orientering som förespråkar socialism och nationalism, alltså en Nationell Socialist. För det egna folket som man tillhör och är en del av – Nationalism – förspråkar man en stat med en socialistisk ordning – Socialism. Inga konstigheter.

Någon känd nationell socialist i historien, finns det? Naturligtvis. Men istället för att teckna ett porträtt över en känd österrikare som slutade sina dagar i Berlin 1945 kan vi backa klockan nästan 100 år och landa i 1800-talets mitt. Där hittar vi paradoxalt nog ännu en person i centraleuropa, en viss Moses Hess. Denna något okända person har varit mycket mer betydelsefull än vi kan ana eftersom han betraktas som sionismens fader och grundare. Hess ligger begraven i sionismens mål, staten Israel. Om vi nu går till en judisk källa kan vi se att uppslagverket Jewish Encyclopedia har en del intressant att förtälja om Hess:

Jewish socialist and nationalist; born at Bonn June 21, 1812; died in Paris April 6, 1875; buried in the Jewish cemetery at Cologne.
 
Vi repeterar de första orden från Jewish Encyclopedias artikel om Moses Hess: Jewish socialist and nationalist. Med andra ord uppfyller sionismens fader de två grundläggande kriterierna för att kallas nazist. Hess var nämligen nationalist och socialist. Hess mest kända verk, Rom och Jerusalem, präglas av just denna kombination av nationalism och socialism. Hess var för övrigt god vän med Karl Marx och spelade en inte obetydlig roll i formuleringen av Det Kommunistiska Manifestet. Men kommunismen var inte avsedd för det egna folket, enligt Hess. Istället skulle det framtida judiska hemlandet byggas med nationalism och socialism – nationalsocialism. Hess bgravdes i den tyska staden Köln, men flyttades 1961 till Israel. Idag vilar sionismens grundare i israeliska Kfar Hess, en stad uppkallad efter den betydande nationalsocialisten.

Written by farligatankar

6 december, 2010 at 22:46

Publicerat i Historia, Nationalism, Socialism