Farliga Tankar

Fria funderingar utan politisk korrekthet

Archive for mars 2010

Befolkningsexperter: Ena dagen si – andra dagen så…

with 4 comments

Dagens Nyheter publicerade den 14 mars 2010 en artikel om världens befolkning, kallad ”Med dagens födelsetal är vi snart 134.000 miljarder”. Artikeln bygger på en matematisk beräkning om hur många människor som kommer att bebo planeten år 2300. Men det är inte det som är det intressanta i artikeln, utan en helt annan deatlj. Så här skriver artikelförfattarna:

Befolkningsexperter: De rika ländernas folkvalda måste sätta upp mål om att befolkningen ska minska. Nativiteten måste sjunka och de äldre bli fler. Om vi vill undvika konflikter om krympande naturresurser måste befolkningstillväxten, även i industrivärlden, begränsas. Opåverkade delar av Afrika och Amazonas måste snart tas i anspråk. Sedan finns få produktiva områden kvar på jorden. Inför en betydande befolkningsminskning krävs det att vi organiserar våra samhällen för en ökad andel äldre människor. Diskussionen borde nu handla om hur vi på ett demokratiskt sätt kan genomföra reformer så att människor på frivillig väg väljer att skaffa så få barn som möjligt, skriver Cecilia Boldemann, Magnus Henreksson, Stig-Olof Holm och John Tempel.

Under flera år har vi fått höra att Sveriges stora problem är demografiskt betingat, att befolkningen inte ökar. Svenskar föder för få barn och därför måste vi ha en omfattande invandring. Svenskarna föder för få barn betyder ju i praktiken att vi kommer att försvinna som folk, och därför har våra politker och journalister valt att etablera föreställningen att vi inte kommer att överleva såvida vi inte importerar folk från främmande länder. Med en åldrande befolkning så kommer vi i framtiden att ha en gammal befolkning som inte kan försörjas och därmed måste vi ha människor som arbetar för den åldrande befolkningens pensioner.

Men vad betyder egentligen meningen ”De rika ländernas folkvalda måste sätta upp mål om att befolkningen ska minska”? Jo, raka motsatsen naturligtvis. Vi måste helt enkelt minska befolkningen – inte öka.  Och i nästa mening står det ”Nativiteten måste sjunka och de äldre bli fler”. Jaha, och hur gör vi det? Genom en fortsatt hög invandring? Och döma av meningen ”Om vi vill undvika konflikter om krympande naturresurser måste befolkningstillväxten, även i industrivärlden, begränsas” så gäller detta alltså i hela i-världen, eller? Hela första stycket i artikeln är i själva verket raka motsatsen till vad vi har fått höra under flera år. Men om vi nu ska lyssnapå dessa demografiska experter – exakt hur ska vi då gå tillväga? Ska vi ha en fortsatt hög invandring av folkgrupper som föder närmare det dubbla antalet barn, jämfört med Sveriges urbefolkning – svenskarna?

Vi avslutar det här inlägget med ett citat till från artikeln: ” Inför en betydande befolkningsminskning krävs det att vi organiserar våra samhällen för en ökad andel äldre människor”. Jag väntar med spänning på att få se exakt hur detta ska gå till.

Written by farligatankar

15 mars, 2010 at 13:34

Publicerat i Media